wykształcenie

Alicja Kowalska psycholog pruszkówwykształcenie

Studiowałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie. Studia ukończyłam w roku 2010, z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując tyuł magistra psychologii.
Po skończeniu studiów w roku 2011 rozpoczęłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii - Centrum CBT EDU. W roku 2015 ukończyłam szkolenie, które dało mi wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.